Laat je niet kisten (boek + werkboek)

34.94

Categorie:

Laat je niet kisten door de commercie (boek + werkboek)

Boek

Een prachtig en persoonlijk afscheid kan duizenden euro’s voordeliger.

De ervaringsverhalen in dit boek laten zien dat er geen verband is tussen de pracht en de prijs. De goede ervaringen zijn inspirerend, de slechte leerzaam. Je leest over 24 knopen die ooit moeten doorgehakt én de gevolgen voor de prijs.

Weinig mensen verdiepen zich graag in geldzaken en de dood is nog minder populair. Dus vallen we bij een sterfgeval blind van verdriet en niet gehinderd door enige kennis van zaken in de armen van de commercie. Vooral vlak na een overlijden -als je een emotionele onvermoeide dweil bent- zijn er flink wat valkuilen.

Er zijn helaas ook wantoestanden waarbij mortuariumbeheerders, verzekerings-uitvaartverzorgers en zelfstandige uitvaartondernemers bedenkelijk ver gaan in de strijd om klandizie. Waardoor de uitvaart onnodig duur wordt. Dat gaat je na het lezen van dit boek niet (meer) gebeuren.

Met een mooi voorwoord van Bert Keizer.

De pers over Marieke:

‘Henselmans heeft in haar eerdere boeken al bewezen dat ze met grote zorgvuldigheid precies raak weet te schieten’ Bert Keizer (Trouw)

‘Het is weer heerlijk helder Henselmans!’ Maarten Steendam (De Telegraaf)

‘Prettig leesbare stukken met zinnige observaties en een heldere gedachtegang’ NRC Handelsblad (over Consuminderen met kinderen)

Werkboek

Het Laat je niet kisten door de commercie Werkboek heeft A4 formaat, 48 pagina’s en is geschikt om in te schrijven.

Had vader een uitvaartverzekering? Zo ja, wat voor soort? Zo nee, hoe moet de uitvaart dan betaald worden? Wilde hij begraven of gecremeerd, veel poespas of weinig? Negen van de tien keer weten we het niet en moeten we in die verdrietige en hectische uren na een sterfgeval op zoek naar de papieren. Dat maakt nabestaanden extra kwetsbaar. Verzekeraars en andere ondernemers staan te trappelen om te komen ‘helpen’. Was je nu maar wat beter voorbereid! Kinderen twijfelen om uitvaartwensen met ouders te bespreken, omdat het lijkt alsof je op de zaken vooruit loopt, of er zelfs naar uitkijkt. Omgekeerd stuiten ouders die kinderen willen informeren soms op gebrek aan tijd of interesse. Toch is dit het enige dat er op zit: je kennis verbeteren en nu vast nadenken over de keuzes die toch gemaakt moeten worden.

Want als jij niet kiest doet de commercie het voor je.

In dit werkboek kun je al je gegevens invullen, polis-nummers, je eigen wensen en keuzes. Je kunt het ook samen (met een ouder?) invullen. Zo hebben nabestaanden straks alles bij elkaar. Daarbij is dit boek een reisgids, voor wie tussen overlijden en uitvaart uit de valkuilen van de commercie wil blijven.

Tip no 1: Bel NIET direct de verzekering of uitvaartondernemer! Eerst familieberaad! Dit boek laat zien waar nabestaanden op moeten letten, wat jouw wensen zijn en waar ze op moeten letten. Zo hebben ze alle gegevens, jouw wensen en handige instructies overzichtelijk bij elkaar.