Informatiegids De Laatste Levensfase

12.50

Categorie:

Praten over je wensen en gedachten over de laatste levensfase is niet makkelijk of vanzelfsprekend. Wat nu en hoe dan? De informatiegids gaat over thema’s als; ziek zijn, zorg, medische wensen en grenzen en nalatenschap en verhelderende vragen voor later.

Voor wie is de gids?

Voor diegene die de eigen regie wil houden of een beter beeld wil vormen van de eigen gedachte en wensen. Maar ook voor de partners, familieleden en mantelzorgers, wat komt er op jullie af?

NB: Dit boek gaat dus niet over geldzaken en is van een andere auteur. Het past wel bij Marieke’s uitvaart- en nalatenschapsboeken.