Benodigde documenten

De diverse documenten na een overlijden

Bestel nu zonder verzendkosten

Koop het informatieve boek  Wegwijzer voor nabestaanden zonder verzendkosten met actiecode: Meegeven.

Gemeente
Als iemand overleden is, dient dit overlijden te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Door de gemeente wordt een akte van overlijden opgemaakt, waarvan een uittreksel wordt afgegeven.

Uitvaartondernemer
Meestal doet de uitvaartondernemer aangifte van overlijden bij de gemeente. Hij/zij krijgt de akte en geeft die aan de familie. Vaak hebben zij direct meerder kopieën gemaakt.
Controleer op de Akte van Overlijden of je als wettelijk partner (onder ‘Gehuwd met’ of ‘Geregistreerd partner van’) geregistreerd staat. Dat is voor de afhandeling van de geldzaken van belang.

Tip: maak als de uitvaartondernemer dat niet deed, meteen kopieën of een foto van de akte en bewaar het origineel goed.

In de Verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn.

Vraag een Verklaring van erfrecht alleen aan als instanties er om vragen, want de verklaring kost al snel circa € 300 of meer. Banken hebben eind 2011 afgesproken niet altijd om een verklaring van erfrecht te vragen. De VvE is in principe niet nodig als er geen testament is, er een langstlevende partner (echtgenoot of geregistreerde partner) is en het saldo op de bankrekening niet hoger is dan een bepaald bedrag. De hoogte van dit bedrag wisselt per bank. Vraag dit na bij de nabestaandenhelpdesk van uw bank.

De kosten van een VvE zijn afhankelijk van hoe ingewikkeld de erfenis is en hoeveel erfgenamen er zijn. Daarbij vraagt de ene notaris meer dan de andere. Wacht dus af of instanties er om vragen en als ze dat doen, vraag dan offertes.

NB: houd er rekening mee dat het opstellen van een Verklaring van erfrecht minimaal enkele weken duurt!

In het Centraal Testamentenregister (CTR) kun je vinden of een overledene een testament heeft.

Je kunt deze verklaring gratis schriftelijk aanvragen bij het Centraal Testamentenregister met een aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is hier te downloaden.
Bij het aanvraagformulier moet een kopie van de akte van overlijden worden meegestuurd.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier en de kopie akte naar:
Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

Verklaring van executele
Deze verklaring kan aangevraagd door de executeur (degene die de geldzaken gaat afhandelen)  bij de notaris, als er in een testament van de overledene deze persoon tot executeur is benoemd.

Trouwboekje of uittreksel Basisregistratie Personen
Sommige banken vragen een trouwboekje met de namen van de kinderen, of een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar de overledene stond ingeschreven, met de namen van de kinderen erop vermeld.

Vrijwaring
Sommige banken willen dat de bevoegde persoon een ‘vrijwaring’ ondertekend. Als iemand later de bevoegdheid betwist kan de bank niet verantwoordelijk worden gesteld dat toegang tot de rekening is verleend.

Bepalen fiscaal inwonerschap
Sommige banken vragen een ‘Bepalen fiscaal inwonerschap’.