De rekening van de uitvaart

Vaak komt de rekening van de uitvaart verrassend snel. Als het goed is, staan er geen verrassingen op de rekening. Een tip is altijd de rekening goed te bestuderen.

Bestel nu zonder verzendkosten

Koop het informatieve boek  Wegwijzer voor nabestaanden zonder verzendkosten met actiecode: Meegeven.

Checklist

Nalopen uitvaartrekening
Alle rekeningen zijn zeer verschillend. Het is een vreemde gewoonte dat we de kassabon van de supermarkt wel vaak nakijken en foutjes aantreffen en rekeningen met grote bedragen meestal niet nalopen.

Zie de rekening los van de begeleiding en de evaluatie. Stel het beoordelen uit totdat je de rekening hebt gekregen. Bestudeer die en stel gewoon vragen over elk onderdeel dat je niet snapt. Controleer of de mensen die zijn ingehuurd correct betaald zijn (een spreker, muzikant of predikant). En controleer de prijzen op de website van het crematorium of de begraafplaats.

Controleren welke diensten onder het aannametarief vallen. Soms staan bepaalde posten die onder het aannametarief vallen ook los op de factuur, dan betaal je dus twee keer. 


Rekening overledene
De rekening van de uitvaart mag worden betaald van de rekening van de overledene, zonder dat je daarmee de erfenis aanvaardt. Het kan alleen onder de voorwaarden dat het bedrag redelijk en aantoonbaar is en dat de rekening van de overledene voldoende saldo bevat.

Zit de bankrekening “op slot”, overleg dan met de bank. Zij regelen dan de betaling van de uitvaart vanaf de rekening van de overledene.